Feide

For skoler som er registrert for Feideinnlogging på Cappelen Damms tjenester:

Logg inn med Feide

Logg inn Kode Lærernettsted

Kode lærernettsted inneholder gratis ressurser til Informasjonsteknologi 1 og Informasjonsteknologi 2 på videregående skole.

 

  • Bruker skolen FEIDE, velg «Logg inn med FEIDE».
  • Dersom skolen ikke benytter FEIDE, logg deg inn via «Logg inn på cdu.no» med eget brukernavn og passord.
  • Ny lisens bestilles fra «Titler/bestilling» knappen.

 

Kode Lærernettsted inneholder:

  • forslag til årsplan og ukeplan
  • oppgavebank
  • koden fra Eksemplene i lærebøkene - tilgjengelig fra redigerbar kodeeditor